1. Jak wygląda kwestia zakwaterowania. Kto to załatwi i ile to kosztuje?

Organizujemy wszelkie kwestie związane z zakwaterowaniem. Koszt zakwaterowania mieści się w granicach 10 – 13 Euro brutto za dzień i ponoszony jest przez pracowników.

2. W jakiej walucie dostanę wynagrodzenie?

Wynagrodzenie obliczane jest w EUR, ale wypłacane będzie po przeliczeniu na złotówki.

3. Czy pracując w Niemczech mogę liczyć na urlop?

Tak. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i ona gwarantuje każdemu prawo do urlopu zgodnie z przepisami.

4. Z jaką częstotliwością wypłacane jest wynagrodzenie? Co miesiąc czy co tydzień?

Wynagrodzenie wypłacane jest raz na miesiąc, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

5. Kiedy mogę wyjechać do pracy?

To zależy od konkretnej oferty pracy. Najczęściej wyjazdy organizowane są w każdy weekend 4-5 razy w miesiącu.

6. Jak dobrze muszę znać niemiecki żeby wyjechać?

To zależy bezpośrednio od konkretnej oferty pracy. Z reguły wymagamy podstawowej znajomości niemieckiego. Zdarzają się oferty, w których posługiwanie się językiem niemieckim nie jest wymagane. Każdorazowo ewentualne wymagania językowe komunikujemy w treści ogłoszenia o pracę.

7. Czy jest jakaś pomoc dla pracowników przebywających w Niemczech?

Tak. Każdy pracownik ma stały kontakt z konsultantem/opiekunem służącym pomocą w razie takiej potrzeby.

 

8. Jak daleko jest zakwaterowanie od miejsca pracy?

Organizujemy zakwaterowanie możliwie blisko miejsca pracy. W praktyce oznacza to mieszkanie w odległości od około 5 do 15 km od pracy.

9. W oparciu o jaką umowę będę zatrudniony?

Oferujemy umowy w oparciu o polski kodeks pracy.